Neon er erstattet av det nye læreverket Saga
Du er her: Hovudsida  >  Til læreren  >  Lenker  >  "I praksis"
  Trykk på studiebøkene midt på sida for å finne oppgaver til hvert kapittel i bøkene. I boksene under finner du ekstra materiale til elever og lærer.  
  Ressurser
 
Til læreren
 
 

I praksis - fimbaserte ressurspakker
"I praksis" er en serie filmbaserte
ressurspakker for grunnskolen.
Målgruppen er lærere, skoleledere
og lærerstudenter. Filmene skal
inspirere til å se større muligheter
i faget og tenke nytt rundt sin egen
undervisningspraksis.

Materiellet er planlagt for fleksibel
internopplæring og kompetanse-
heving i skolen. Filmene skal kunne
brukes på seksjonsmøter, fagdager,
i lærerteam og til selvstudium.Gå hit: www.skoleipraksis.no