Neon er erstattet av det nye læreverket Saga
Du er her: Hovudsida  >  Ressurser  >  Multimediepresentasjonar  >  Si di meining
  Trykk på studiebøkene midt på sida for å finne oppgaver til hvert kapittel i bøkene. I boksene under finner du ekstra materiale til elever og lærer.  
  Ressurser
 
Til læreren
 
 

Si di meining om tre multimediepresentasjonar
Det finst spesielle datapro-
gram til bruk ved framføringar
som kombinerer verkemiddel
som tekst, bilete, lyd, musikk
og film. Ei framføring med eit
slikt program kallar vi ein
multimediepresentasjon.

Under finn du tre presentasjonar
nokre elevar har laga om ulike
tema. Synest du dei er gode,
middels eller dårlege?

Skriv ut vurderingsskjemaet og
fyll inn di vurdering av ein eller
fleire av presentasjonane.